Spiritualiteit

Van onwetend naar wetend, van onbewust naar bewust. De zin van ziek zijn en de weg naar beter worden. Bewust worden, stil staan bij… op weg gaan en groeien.
Niet alleen… maar samen.

Omnithera Fysiotherapie

De zorgvisie die Omnithera Fysiotherapie heeft, is zorg aan te bieden aan de cliënt op die wijze dat hij zich begrepen voelt in zijn hulpvraag. Wij willen de cliënt de middelen aan bieden zodat hij op zelfstandige wijze of door onze vakspecifieke handelingen, kan werken aan herstel of in stand houden van zijn gezondheid.