Praktijkinfo

Hieronder vindt u onze tarieven.

Reguliere zitting €36,00
Reguliere zitting incl. toeslag huisbehandeling €48,50
Reguliere zitting incl. inrichtingstoeslag €43,50
Instructie/ overleg ouders van cliënt €46,00
Fysiotherapeutisch consult €51,00
Zitting manuele / oedeem -therapie €53,50
Screening €13,50
Screening intake en onderzoek €48,50
Intake onderzoek na verwijzing €48,50
Eenvoudige korte verslagen fysiotherapie €36,00
Telefonische zitting €13,50
Aan huistoeslag €13,50
Inrichtingstoeslag €8,50

Bekijk hier onze informatiemap

Wat moet u meenemen?
U wordt verzocht bij uw eerste afspraak mee te nemen:

 • Verwijzing voor fysiotherapie als door arts of specialist voorgeschreven.
 • Verzekeringspas.
 • Geldige legitimatie.
 • Medicijnlijst.

Afspraken, betalingsvoorwaarden
U wordt verzocht om bij iedere afspraak uw afspraakkaart mee te nemen. Nieuwe afspraken leggen wij daarop vast. Afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren worden afgezegd. In het weekend of maandagmorgen tot 08.00 uur kan dit via het antwoordapparaat van de praktijk gebeuren. Bij niet tijdig afmelden, binnen 24 uur, wordt een verzuimtarief van € 29,50 in rekening gebracht.

Huisregels
Bij de screening of intake, de eerste ontmoeting, ontvangt u van uw fysiotherapeut het Huisreglement Omnithera. U dient deze goed door te lezen!

WGBO
Daarnaast is de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO) van kracht. Hierin zijn de rechten en plichten van patiënten en zorgverleners uiteengezet. Meer informatie vindt u hier.

Wachtlijst
Wij kennen geen wachtlijst, wij streven ernaar u binnen 48 uur in behandeling te nemen.

Klachten
Heeft u klachten over een behandeling of fysiotherapeut, meld dit dan bij uw therapeut of bij de vertrouwenspersoon E. Poot. Komt u er middels overleg niet uit dan kunt u uw klacht melden via het klachten register van het K.N.G.F.
Adres: Postbus 248, 3800 AE Amersfoort. Telefoonnummer 033-4672929 . Ook is het mogelijk uw klacht in te dienen bij Landelijk infopunt voor cliënten, Postbus 9101, 3506 GC, Utrecht. Telefoonnummer 030-2661661.

Bekijk hier onze klachtenregeling

Ter informatie

Wij:

 • Behandelen ook aan huis, op voorschrift van verwijzend arts.
 • Kennen Direct Toegankelijkheid Fysiotherapie, behandelen zonder verwijzing van arts.
 • Staan ingeschreven in het C.K.R. Centraal Kwaliteits Register.
 • Zijn een Top Zorg- Plus Praktijk.
 • Hebben met vrijwel alle zorgverzekeraars een contract.
 • Hebben een Inloopspreekuur, op dinsdagavond van 18.30 tot 19.45 uur bij het sportcomplex van GSV ’38, Meentsestraat 109 te Giesbeek. Aanwezig: Erik Poot (fysiotherapeut) en Henri Spies (sportverzorger).
 • Hebben orthopedische middelen zoals krukken, stokken, rollator en rolstoel.
 • Hebben een wachtruimte met muziek en gevarieerde lectuur.
 • Hebben royale behandelkamers, oefenzaal en onderzoekkamer.
 • U kunt bij ons ook terecht voor: Ayurveda/ Acupunctuur en Omni Coach en Consultancy.

Omnithera Fysiotherapie

De zorgvisie die Omnithera Fysiotherapie heeft, is zorg aan te bieden aan de cliënt op die wijze dat hij zich begrepen voelt in zijn hulpvraag. Wij willen de cliënt de middelen aan bieden zodat hij op zelfstandige wijze of door onze vakspecifieke handelingen, kan werken aan herstel of in stand houden van zijn gezondheid.